בראשות מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

HaRav Rubin
Building image, Kehilat Bnei Torah